CÔNG TY CPSX & THƯƠNG MẠI TKG VIỆT NAM
Sản xuất đồ nhựa- Chế tạo khuôn mẫu
Hotline: 0983 81 2311 *** 090 456 9683
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Liên Phương- Thường Tín- Hà Nội.
Menu 0